Vi navigerar dig rätt i ditt företagande!

Hur vill du göra med bokföringen?

Vill du lämna bort allt? Vill du göra vissa delar av jobbet själv?  Oavsett hur dina behov ser ut idag kan vi hjälpa dig att effektiviseras och utvecklas.

Rådgivning & Coaching 

Ibland behöver man ett bollplank, rådgivning eller så har man ett intresse av att lära sig mer. Därför erbjuder vi både rådgivning och onlinelektioner för dig som vill.

Bokslut & Deklaration

Har vi på Företagsnavigering hjälpt dig på resans gång så handlar deklarationen och bokslutet mest om att knyta ihop säcken. Men den här tjänsten fungerar jättebra att få hjälp med separat.

Kundkännedom

Nu börjar vi skicka ut uppdatering av kundkännedom till er kunder, så håll koll i inkorgen.

penningtvatt