Mallar 29:-

Här samlar vi mallar till kontoret som kan underlätta i administrationen och arkiveringen.

MALL_fakturaunderlag – 29 kr ex moms

En mall för dig med färre kunder där du kan hålla reda på vad du ska fakturera och när, samt antal timmar du arbetat med varje kund och totalt. Även en sammanställning över vad du fakturerat varje kund månadsvis/kvartalsvis/årsvis beroende på hur ofta du fakturerar. Excelfilen sänds till dig per mail.